DAO TIỆN LỚP PỦ CÔNG NGHỆ MỚI – LIFEPLUS

Liên hệ

  Mô tả ngắn:

  » Khả năng chịu mài mòn và chống mẻ dao tốt.
  » Áp dụng công nghệ xử lý bề mặt đặc biệt GoldRush
  » Kéo dài tuổi bền dụng cụ cắt với độ ổn định cao
  » Tuổi bền dao ổn định trong điều kiện gia công ở nhiệt độ cao
  » Bảo đảm độ ổn định làm việc ở bước tiến và tốc độ cắt cao