DAO TIỆN TURNRUSH

Liên hệ

    Mô tả ngắn:

    THÔNG TIN SẢN PHẨM

    » Khả năng bẻ phoi tốt ngay cả với những vật liệu khó gia công
    » Tăng tuổi bền dụng cụ cắt khi gia công vật liệu titan hay nhưng vật liệu chịu nhiệt khác
    » Hiệu quả làm mát lưỡi cắt vượt trội