Thẻ: thép gió

Dụng cụ cắt gọt kim loại
Dụng cụ cắt gọt kim loại

Dụng cụ cắt gọt kim loại (hay còn gọi là Dụng cụ cắt) là bất kỳ một cung cụ nào được sử dụng để loại bỏ vật liệu khỏi chi tiết gia công. Bài viết này sẽ cùng quí vị tìm hiểu chung về ngành dụng cụ cắt gọt.   1. Các loại dụng cụ cắt gọt kim loại Nói đến việc phân loại dụng cụ cắt thì...
Đọc Thêm